face

ครีมว่านหางจระเข้ เปิดประโยชน์ดี ๆ ที่ให้มากกว่าความชุ่มชื้น

ครีมว่านหางจระเข้ เปิดประโยชน์ดี ๆ ที่ให้มากกว่าความชุ่มชื้น

Sumittha Opanurak

จบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.แม่ฟ้าหลวง ปัจจุบันกำลังเรียนต่อหลักสูตร MSc Cosmetic Science ที่ University of Sunderland เวลาว่างชอบท่องเที่ยว ทำอาหาร และชอบศึกษาเทคโนโลยีเครื่องสำอางใหม่ ๆ เริ่มต้นเขียนบทความเวลาว่างเพราะอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และอยากเผยแพร่เรื่องที่ตัวเองสนใจ

Related Posts