face

เป็นสิวไม่หายสักที! มารู้จักกับประเภทของสิวเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดกัน

เป็นสิวไม่หายสักที! มารู้จักกับประเภทของสิวเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดกัน

Sumittha Opanurak

จบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.แม่ฟ้าหลวง ปัจจุบันกำลังเรียนต่อหลักสูตร MSc Cosmetic Science ที่ University of Sunderland เวลาว่างชอบท่องเที่ยว ทำอาหาร และชอบศึกษาเทคโนโลยีเครื่องสำอางใหม่ ๆ เริ่มต้นเขียนบทความเวลาว่างเพราะอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และอยากเผยแพร่เรื่องที่ตัวเองสนใจ

Related Posts