สร้างพฤติกรรมกระตุ้นคอลลาเจน คงผิวสวยจากภายนอกและภายใน ทุกสิ่งอย่างในชีวิตประวันล้วนส่งผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนของร่างกาย