คอลลาเจนจากพืช วันนี้สามารถเลือกทานอาหารเสริมนี้ได้อย่างเท่าเทียมและมีตัวเลือกมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งทรัพยากรแหล่งเดียวเท่านั้น